ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Řidič má více zodpovědnosti, než si myslí

Každý, jakmile se ocitne na veřejné komunikaci, se automaticky stává účastníkem silničního provozu, ze kterého mu plyne řada povinností a také odpovědnost. Řidiči především ručí za technický stav svého vozidla a zodpovídají za své chování na silnicích. Nezodpovědní řidiči se na silnice vydávají zpravidla s nefunkčními světlomety nebo koncovými světly, opotřebenými pneumatikami, tlumiči, brzdovými kotouči nebo destičkami případně s vozidly, na kterých byly provedeny výrobcem neschválené, necertifikované a tudíž nezákonné úpravy měnící technické parametry tohoto vozu (nejčastěji souvisí s úpravami na podvozku, motoru a karoserii vozidla). Svým chováním, agresivní jízdou, jízdou v opilosti, jízdou bez řidičského oprávnění, unáhlenými nebo nečekanými reakcemi během jízdy pak plně odpovídají za následky takového chování. To, přiznejme si, může skončit přinejmenším pomačkanými plechy, v horším případě má fatálnější následky.

Automobil je nástroj se silným destrukčním potenciálem. Z principu fyzikálních vlastní má ohromnou kinetickou a setrvačnou energii. Síly potřebné k prudkému zastavení, vybočení ze směru jízdy nebo jinému úhybnému manévru jsou velké a často je nelze dosáhnout během několika málo sekund nebo na vzdálenosti několika málo metrů. S rostoucí rychlostí, zpomalenou reakcí se vše dramaticky násobí. Navíc jeho hmotnost v porovnání s hmotností člověka je i více než dvacetinásobná. Proto jakýkoliv střet auta s člověkem je vždy velmi rizikový.

Vidět a být viděn

Fráze, která má hluboký význam. Řidič, který včas nevidí překážku, do poslední chvíle neví, že se má připravit na nečekanou reakci. V době spatření např. překážky na silnici, trvá v řádech milisekund, než vůbec vyhodnotí situaci, další milisekundy běží, než adekvátně zareaguje, např. sešlápne brzdový pedál. Další vteřiny utíkají v podobě brzdných účinků daného vozu. V tomto případě vše souvisí s časem, rychlostí, viditelností, případně pozorností řidiče. Překážkou na silnici může být např. jiné vozidlo, chodec, cyklista, zvěř, nebo cokoliv jiného, nepředvídatelného (spadlý kámen, strom, hluboký výmol, hluboká louže, ledové pole, apod.). I proto pro ostatní účastníky silničního provozu platí, že musí být viditelní a aktivně nebo pasivně (chodci) osvětleni. Jediné po kom nikdo tuto povinnost chtít nemůže je zvěř a známé projevy počasí.

 

Dosvit světlometů při správně seřízených světlometech

potkavaci-dalkova-svetla.jpg

Nevinní řidiči

Nezodpovědnost nebývá pouze na straně řidičů. I cyklisté a chodci zaviní celou řadu nehod. Nejtragičtější příčinou nehod bývá neopatrné nebo náhlé vstoupení/vybočení do vozovky z chodníku nebo krajnice. Další z příčin je nesprávné zhodnocení dopravní situace a také špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla apod. Specifikem nehod zaviněných chodci a cyklisty je poměrně vysoký počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. Stejně jako mnohdy nepředvídají řidiči, nepředvídají ani chodci, ani cyklisté. Ne vždy je vina tragické nehody na řidiči.

Jak se stát bezpečným řidičem?

 • Pravidelně kontrolujte technický stav svého vozu, vizuálně před každou jízdou, profesionálně podle pravidelných servisních intervalů, technických kontrol a v případě nestandardního chování vašeho vozu.
 • Dodržujte pravidla silničního provozu, maximální povolenou rychlost, sledujte a respektuje dopravní značení, vnímejte situaci okolo sebe. Nechovejte se agresivně, respektujte ostatní účastníky silničního provozu a vyhněte se neočekávaným a nebezpečným manévrům.
 • Předvídejte a jezděte podle svých schopností a možností. Na mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce a v případě hustého sněžení, deště a mlhy se nebojte zpomalit i pod rychlost 50 km/h.
 • Sledujte provoz okolo sebe, agresivního řidiče poznáte téměř s jistotou ve zpětném zrcátku. Můžete mu zpomalit a uvolnit cestu, zde platí pravidlo, moudřejší ustoupí.
 • Pokud máte pocit, že nevidíte dostatečně včas dopravní značky, že nestíháte reagovat na situaci během jízdy či, situaci okolo vozovky, vždy zpomalte!
 • Nepřemáhejte se. Pokud máte naplánovanou dlouhou cestu, střídejte se za volantem anebo pravidelně relaxujte, alespoň jednou za dvě hodiny na deset minut. Nepřeceňujte své síly a schopnosti na silnici. Fyzikální zákony jsou neúprosné! Vteřiny získané riskantní jízdou se dílem okamžiku mohou změnit v hodiny čekání při dopravní nehodě, doživotní postižení i smrt. Spěchejte pomalu.
 • Pokud nejste zvyklí jezdit v noci a čeká Vás noční cestování, nebojte se zastavit a odpočinout si i několikrát za cestu.
 • Varovnými příznakem únavy je kromě typického vychýlení se z vozovky (zpravidla na rovných úsecích) nebo nenadálých trhaných pohybů volantem (např. při průjezdu zatáčkami) i „pocity pohodové jízdy“, které vás na rovných úsecích bez provozu doslova ukolébají a uspí. Rovněž varovná je zpomalená reakce při přepínání dálkových světel na klopená jako reakce na protijedoucí vozidlo (nevýhoda u automaticky přepínaných světlometů) nebo delší sledování objektů v silničním provozu, kdy se mozek přes únavu věnuje každé informaci o typu překážky déle a déle. Zastavte a odpočiňte si anebo zpomalte minimálně o 20 km/hod.
 • Vždy s sebou vozte náhradní pár vhodných autožárovek. Automobil jen s jedním funkčním světlem může ve tmě působit jako motocykl. (Toto pravidlo neplatí u vozidel s xenonovými výbojkami.) Ve večerních nebo nočních hodinách budete totiž mnohem hůře shánět náhradní žárovky. Nezapomínejte na výstražný trojúhelník a výstražnou vestu!
 • Svítit za jízdy je povinné. Světlomety se však nerozsvěcí automaticky u všech vozů, proto je vždy před jízdou dobré překontrolovat, zda máte světla opravdu zapnutá. Většině vozů s automatickým denním svícením navíc svítí světla pouze vepředu, vzadu není vozidlo osvětlené. Vozidlo se tak ze zadního pohledu např. v hustém dešti stává doslova neviditelným! (nevýhoda automatického celodenního svícení)
 • Zbytečně neoslňujte ostatní řidiče používáním mlhových světel.
 • Užívejte mlhová světla vždy, když je to nutné. Tedy za mlhy, hustého deště nebo při silném sněžení. V případě, že tyto podmínky pominou, nezapomeňte mlhová světla vypnout. Světlo z těchto světlometů je za normální viditelnosti příliš ostré a může způsobit nepříjemné oslnění. Nezneužívejte tato světla pro zajištění silnějšího světelného toku na povrchu vozovky. Místo nesprávného použití mlhových světel za dobré viditelnosti raději zpomalte.